سه روايت مجهول از بازار نفت اثر كاهش توليد بزرگان نفتي بر عرضه و تقاضاي طلاي سياه رصد شد

سه روايت مجهول از بازار نفت
اثر كاهش توليد بزرگان نفتي بر عرضه و تقاضاي طلاي سياه رصد شد

دنياي اقتصاد: با شروع ماه ژانويه به عنوان نخستين ماه از فرصت 6ماهه اجراي توافق اوپک، ميزان عرضه جهاني نفت بيش از يک ميليون بشکه در روز کاهش يافت و به 75/ 97 ميليون بشکه در روز رسيد. اين آمار که از گزارش ماه گذشته اوپک استخراج شده است در حالي نشانه خوبي از روند اجراي توافق کاهش توليد به شمار مي رود که محمد باريکندو، دبير کل اوپک ميزان ذخاير جهاني نفت را همچنان بالاارزيابي مي کند. در اين ميان بانک سرمايه گذاري گلدمن ساکس در رابطه با سطح ذخاير جهاني نفت خام، بر خلاف بارکيندو اعلام کرده است که ذحاير جهاني نفت خام با کاهش همراه خواهد شد. اما نخست وزير عراق با اشاره به اينکه قيمت ها هنوز به سطح مورد نظر و مطلوب نرسيده است، از اعضاي اوپک درخواست کرد براي بحث درباره کاهش توليد نفت با هدف حمايت از قيمت ها در بازار جهاني، برگزاري يک نشست جديد را در دستور کار خود قرار دهند.
اين سه ديدگاه در حالي در رابطه با اثرگذاري توافق کاهش توليد بر کاهش ذخاير جهاني نفت خام و رشد قيمت ها وجود دارد که روز گذشته، بازار جهاني نفت خام در واکنش به گزارش گلدمن ساکس و همچنين موضع ميانه روي دبيرکل اوپک، در ابتداي معاملات با رشد همراه بود؛ هرچند در ادامه با اندکي نوسان در واکنش به رشد شاخص دلار با ريزش همراه شد. به اين ترتيب تا لحظه تنظيم اين گزارش (ساعت 16:30 به وقت تهران) نفت خام برنت با 36 سنت کاهش قيمت به 30/ 56دلار بر بشکه رسيد و نفت خام آمريکا نيز 37سنت کاهش قيمت داشت و با قيمت 96/ 53دلار بر بشکه معامله شد.
به گزارش خبرگزاري اسپوتنيک بارکيندو در عين حال که تبعيت از توافق اوپک را تاييد مي کند، با اشاره به اينکه اوپک و شرکايش هنوز به قيمت متوازن دست نيافته اند، روز گذشته خواستار مشارکت کشورهاي بيشتري با توافق کشورهاي عضو و غيرعضو اوپک براي کاهش توليد شد. همچنين به گزارش خبرگزاري رويترز، بارکيندو که در کنفرانسي خبري در همايش «هفته بين المللي نفت» در لندن حضور داشت، با تاکيد بر انطباق 90 درصدي عملکرد کشورهاي عضو اوپک با توافق کاهش توليد به خبرنگاران گفت: کشورهاي غيرعضو اوپک اگرچه هنوز به اين سطح از انطباق با توافق کاهش توليد نرسيده اند، اما اطمينان دارم به زودي در کاهش توليد به کشورهاي عضو اوپک نزديک خواهند شد.با اين حال حيدر العبادي، نخست وزير عراق با تاکيد بر اينکه کشورش براي جبران کسري بودجه، به فروش نفت در سطح قيمت ۶۰ دلار در هر بشکه نياز دارد اين را هم اضافه کرد که بغداد به طور جدي خواستار کاهش توليد نفت از سوي اعضاي اوپک و ساير توليدکنندگان جهاني براي حمايت از قيمت ها است و به همين دليل اوپک به يک نشست جديد نياز دارد. درخواست نخست وزير عراق براي تشکيل جسله اي فوري از سوي کشورهاي عضو اوپک در حالي است که نشست بعدي اين سازمان در ماه مه (ارديبهشت 96) برگزار خواهد شد.

کاهش ذخاير نفت خام به روايت گلدمن ساکس
اما همزمان با اظهار نظر بارکيندو در رابطه با بالابودن سطح ذخاير جهاني نفت خام، لزوم افزايش همکاري کشورهاي غيرعضو اوپک و همچنين دعوت از ساير کشورها براي پيوستن به جنبش کاهش توليد، بانک سرمايه گذاري گلدمن ساکس پيش بيني کرد که ذخاير جهاني نفت خام کاهش خواهد يافت. در گزارش گلدمن ساکس که روز گذشته بر خروجي خبرگزاري رويترز قرار گرفت، به توافق کشورهاي عضو و غيرعضو اوپک و رشد تقاضاي جهاني به عنوان دو عامل اثرگذار در کاهش ذخاير جهاني اشاره و در عين حال تاکيد شده است که به احتمال قوي ذخاير آمريکا با رشد همراه خواهد بود. در اين گزارش که روز سه شنبه از سوي گلدمن ساکس منتشر شده، تاکيد شده است: رشد موجودي نفت تجاري در آمريکا که اخيرا شاهد آن بوده ايم، به معناي تغيير پيش بيني ما مبني بر کاهش تدريجي ذخاير جهاني نفت نيست. در واقع در حالي که ذخاير نفت تجاري آمريکا رو به افزايش است، موجودي در ساير نقاط دنيا روندي کاهشي دارد. گلدمن ساکس در ادامه گزارش مي دهد بنابراين پيش بيني ما براي رشد 5/ 1 ميليون بشکه اي تقاضا در سال 2017 به قوت خود باقي است و اين ميزان افزايش تقاضا به راحتي توليدات آمريکا را جذب مي کند.

تهديد سهم بازار، چالش جديد توافق اوپک
به اين ترتيب چنانچه پيش بني گلدمن ساکس به درستي محقق شود، افزايش توليد نفت شيل که اين روزها از آن به عنوان تهديدي براي توافق کاهش توليد ياد مي شود، تلاش براي کاهش مازاد عرضه جهاني نفت خام را تهديد نمي کند و در حالي که توليدات کشورهاي عضو و غيرعضو به بازارهاي جهاني کم مي شود، توليدات شيل جذب بازار مي شود. هرچند پيش بيني اخير گلدمن ساکس مي تواند وجه مثبت همزمان شدن توافق کاهش توليد و خيز شيل براي افزايش توليد باشد، اما وجه منفي اين ماجرا مي تواند گسترش سهم بازار نفت خام آمريکا و از دست رفتن سهم بازار کشورهاي متعهد به کاهش توليد باشد. به اين ترتيب جنگ بر سر افزايش سهم بازار مي تواند به مثابه تهديدي براي توافق کاهش توليد باشد زيرا کشورهاي متعهدشده براي کاهش توليد در صورت احساس خطر نسبت به از دست دادن سهم بازار، ممکن است توافق را زير پا گذاشته و توليدات خود را براي به دست آوردن سهم بيشتر افزايش دهند. هرچند اين تهديد چندان هم دور از انتظار به نظر نمي رسد زيرا بر اساس گزارش خبرگزاري رويترز، در حالي که پس از اجراي توافق کاهش توليد توسط اوپک و غير اوپکي ها، شکافي در عرضه نفت به وجود آمده، تجار نفتي از سراسر جهان از جمله آمريکا، انگليس و برزيل، ميزان فروش نفت خود به آسيا را به سه برابر افزايش داده اند. اين روند غيرمعمول ارسال نفت از نقاط مختلف جهان به بازار آسيا پس از تصميم سال گذشته اوپک و ديگر توليدکنندگان از جمله روسيه براي کاهش روزانه 8/ 1 ميليون بشکه اي توليد در نيمه نخست سال 2017 اتفاق افتاده است. بر اين اساس برنامه هاي بارگيري نشان مي دهد، صادرات نفت خام آمريکا به آسيا از زير يک ميليون بشکه در ماه اکتبر به بيش از 5/ 3 ميليون بشکه در ماه جاري افزايش يافته که از جمله مي توان به اولين محموله نفتي ارسالي به هند اشاره کرد.
همچنين ارسال نفت برزيل به آسيا از 9/ 6ميليون بشکه در ماه اکتبر به رقم بي سابقه 7/ 16 ميليون بشکه در ماه فوريه رسيده است. ليبي نيز که از توافق کاهش توليد مستثني شده، عرضه نفت خود به آسيا را دو برابر کرده و در ماه گذشته به 2 ميليون بشکه رسانده است. به اين ترتيب بايد ديد تهديد جديد که با دست اندازي به بازار آسيا بيش از پيش جدي شده است، روند اجراي توافق اوپک و کاهش سطح ذخاير جهاني نفت خام را به کجا خواهد رساند.